Đăng ký

Đăng ký tài khoản:

Tôi đã xem và đồng ý với quy chế của sàn giao dịch Phố Việt Land

Đăng nhập

Nhà phố

Cho thuê nhà phố 160m2

181.52 triệu VNĐ Cho thuê nhà phố 160m2

Cho thuê nhà phố 121m2

136.14 triệu VNĐ Cho thuê nhà phố 121m2

Cho thuê nhà phố 120m2

158.83 triệu VNĐ Cho thuê nhà phố 120m2

Cho thuê nhà phố 81m2

204.21 triệu VNĐ Cho thuê nhà phố 81m2